Szigetszentmiklós épületeinek
energetikai felújítása

Hírek
a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0322 azonosító számú „Szigetszentmiklós épületeinek energetikai felújítása” című projekt kapcsán.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2013. február 11-én a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft felé. Az Önkormányzat az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Program keretében 2013. július 29-én támogatást nyert Szigetszentmiklós épületeinek energetikai felújítására címmel. A Támogatási szerződés megkötésére 2013. december 21-én került sor.

A kivitelezési munkák elvégzésére közbeszerzési eljárást folytattunk le, a részvételi felhívás 2013. november 29-én jelent meg, az ajánlatok benyújtási határideje 2013. december 6. A közbeszerzésben nyertes pályázó a Polaris-Nord Ipari és Szolgáltató Kft. lett, a vállalkozási szerződés megkötése 2014. január 6.-án megtörtént.

Pótmunka igény merült fel, melyre támogatás növelési kérelmet nyújtottunk be 2014. április 14-én a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft felé.

Pótmunka felmerülése kapcsán újabb közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni. A pótmunkára a vállalkozási szerződés 2014. október 09-én aláírásra került a Polaris-Nord Ipari és Szolgáltató Kft-vel.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.
Postacím: 2311 Szigetszentmiklós, Pf. 40
Telefon: 06-24/505-505 - Fax: 24/505-500
www.szigetszentmiklos.net